بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

این چشم های کوچک باید خوب ببینند

معاینات چشمی یکی از مهم ترین کارائیه که افراد باید واسه حفظ قدرت بینایی در فواصل وقتی منظم بکنن. مهم تر این که نباید کنترل های دوره ای چشم کودکان رو ندیده گرفت.

تخمین زده می شه از هر 20 کودک پیش دبستانی و هر 4 کودک دبستانی، یه کودک مشکل چشمی داره پس مشخصه که درمان به موقع واسه حفظ قدرت بینایی کودک تا چه حد مهمه.

پیشنهاد می شه پس از تولد نوزاد حتما بررسی ها و معاینات نیاز به وسیله دکتر انجام بشه تا وجود مشکلات احتمالی چشم کودک مشخص شه.

بهتره سلامت چشم کودکان قبل از یه سالگی هم به وسیله چشم دکتر کنترل شه. معاینات مخصوصا واسه کودکانی که مشکلاتی خاص دارن یا پدر و مادرشون عینکی هستن و سابقه تنبلی و انحراف چشم دارن، اهمیتی خاص پیدا می کنه.

معمولا پس از 3 سالگی در مراکز امتحان بینایی معایناتی صورت می گیرد و کودکانی که احتمال می رود مشکلی داشته باشن به اپتومتریست یا چشم دکتر برگشت داده می شن.

اشکالات بینایی و مشکلات انکساری که بیشتر در بین کودکان و نوجوانان هست عبارتند از:

نزدیک بینی (خوب ندیدن وسایل دور)، دوربینی (خوب ندیدن وسایل نزدیک)، تنبلی چشم یا از دست رفتن بینایی در اثر استفاده نکردن و آستیگماتیسم (که نقصان در تمرکز دادن اشعه نوریه که موجب تاری دید در تموم فاصله ها می شه).

نزدیک بینی ارثیه، با احتمال خیلی کم موقع تولد هست. ولی با رشد کودک بدتر می شه. تنبلی چشم در جریان شش یا هفت سال اول زندگی به وجود می آید. دوربینی و آستیگماتیسم در سنین پائین به وجود می آیند و معمولا با گذشت زمان بدتر نمی شن.

علائم و نشونه ها

موقع تولد، کودکی که چشم طبیعی داره، می تونه روی یه وسیله تمرکز کنه و با چشم حرکات وسیله رو تعقیب کنه. اگه چشم نوزاد بدون هدف به این سو اون سو می رود، احتمال داره که کودک مشکلات بینایی داشته باشه.

بعد از نوزادی، علائم زیادی وجود دارن که بیان کننده ضعف بینایی هستن. اگه کودک از روی عادت سرش رو به یه طرف خم می کنه، یا از گوشه های خارجی چشم نگاه می کنه، اگه چشم هاش چپ شده ان و اگه کودک لوچ شده و نسبت به نورهای روشن زیادتر از اندازه حساسه، ممکنه مشکل بینایی داشته باشه.

زیاد نزدیک نگه داشتن وسایل، نبود توانائی تشخیص دور و بریا تو یه فاصله مشخص، نیاز به زیاد نزدیک تلویزیون نشستن واسه دیدن صفحه سردرد بعد از به کار گیری چشم ها، داشتن مشکلات در مدرسه و نفرت از خوندن می تونه به خاطر این باشه.

بینایی در سنین جور واجور

بینایی در سنین جور واجور به طرق جورواجور آزمایش می شه. در جریان هفته اول زندگی، نوزاد باید بتونه چشم های خود رو روی نور روشن ثابت نگه داره.

در سن دو ماهگی، چشم های کودک باید بتونه نور روشن رو وقتی که تو یه صفحه 180 درجه می شه، تعقیب کنه.

در سن هفت یا هشت ماهگی کودک باید بتونه حالت های عاطفی صورت رو تشخیص داده، به اونا جواب دهد.

بعد از سه سالگی، چشم های کودک می تونن با به کار گیری صفحه مخصوص این کار که روی اونا علامت E به اشکال جور واجور و در جهات متفاوت قرار گرفته ان، آزمایش شن.

 

مراقبت خونگی

گوش به زنگ نشونه هایی که بیان کننده مشکل در بیناییه، باشین و مرتباً چشم های کودک رو مورد آزمایش بذارین.

موارد احتیاط

?- کودکی که نمی تونه صفحه تلویزیون رو از یه فاصله عادی ببینه، یا کودکی که کتاب ها رو زیاد نزدیک چشمش نگه می داره، ممکنه نزدیک بین باشه.

?- بینایی کودک باید بعد از سن چهار سالگی هر سال تست شه.

درمان پزشکی

دکتر در هر معاینه سالیانه چشم، با دستگاهی که افتالموسکوپ نامیده می شه چشم های کودک رو معاینه می کنه و بینایی اونو به وسیله صفحه بینایی چک می کنه. در موارد غیر طبیعی، دکتر شما رو واسه معاینه دقیق تر و حل مشکل، به متخصص چشم پزشکی واسه معاینه دقیق تر و حل مشکل برگشت میده.

تجویز عینک واسه بچه ها

عینک زدن، رویای خیلی از بچه ها هستش؛ به خصوص در سنین مدرسه، اما عده خیلی از بچه ها هم از این که با عینک جلوی دوستان و آشنایان حاضر شن، خجالت می کشن، به خاطر همین برخوردهای متفاوتی رو از بچه ها می بینیم.

معیارهای تجویز عینک در مورد بچه ها با بزرگسالان فرق داره، ممکنه بچه ها بتونن شماره های بالاتری از مشکلات انکساری رو تحمل کنن و در نتیجه احتیاجی به تجویز عینک نباشه، ولی اگه شماره چشم به حدی باشه که باعث تنبلی چشم یا انحراف شه، حتما باید عینک تجویز شه.

فواصل معاینات در کودکان باید کوتاه تر از بزرگسالان باشه. شماره چشم اونا نسبت به بزرگسالان ممکنه سریع تر عوض شه و در نتیجه باید سریع تر مراجعه کنن و کنترل ها انجام بشه.

چیجوری متوجه مشکلات چشمی کودک شیم؟

مشکل انکساری معمولا علامت خاص و مشخصی نداره. مثلا در بعضی از موارد ممکنه کودک هنگام تماشای تلویزیون خیلی نزدیک اون بشینه، هم اینکه بعضی وقتا وقتی که کارای چشمی انجام می دهد، چشمانش قرمز شه یا احساس سوزش داشته باشه.

در خیلی از موارد هم این مشکلات هیچ علامتی ایجاد نمی کنه و فقط در معاینات و کنترل های دوره ای وجود مشکل مشخص می شه. پس بهتره اگه کودک هیچ گونه مشکلی نداره هم سالی یه مرتبه از نظر دید، بررسی شه.

بهترین عینک واسه کودک

گم کردن و شکستن عینک واسه بچه ها کاری معموله و به خاطر همین اونا نمی تونن خوب از عینک خود مراقبت کنن. پس والدین باید واسه انتخاب عینک مناسب کودک خود بیشتر دقت داشته باشن و از دکتر هم در این مورد راهنمایی بخوان.

با اینحال که عینک زدن واسه بعضی از بچه ها سخته و اونا دوست دارن به هر بهونه ای عینک رو کنار بذارن، اما بعد از یه یه وقتی کودک متوجه بهبود دید خود شه بیشتر همکاری می کنه. پس وقتی که کودک شرایط رو درک کنه، عینک زدن هم دیگه خیلی آسونه.

بهتره واسه عینک بچه ها به جای شیشه از پلاستیک استفاده شه و قاب های عینک هم از جنس کائوچو باشه. با این کار احتمال شکستن عینک کمتر می شه.

به کار گیری لنزهای تماسی واسه کودکان

به کار گیری لنزهای تماسی زیاد پیشنهاد نمی شه، چون کودک نمی تونه بهداشت مناسب اونا رو رعایت کنه و خطر عفونت هست پس فقط در مواردی خاص، با نظر دکتر و زیر نظر اون باید از این لنزها استفاده شه.

در آخر پیشنهاد می شه که:

حتما معاینات چشم کودکان رو به موقع انجام بدین. به خصوص اگه والدین سابقه مشکلات انکساری، تنبلی یا انحراف چشم دارن زودتر واسه این کار دست به کار شن. هم اینکه بهتره والدین زمان تماشای تلویزیون و کارای کامپیوتری، کودک رو محدود کنن تا از بروز مشکلات چشمی پیشگیری شه.

هم اینکه والدین باید پیشنهاد ای دکتر رو جدی بگیرن و اگه نیازه کودک از عینک استفاده کنه یا چشمش رو ببندند، حتما اون کار رو بکنن.

بخش تغذیه و سلامت تبیان


منابع:

جام جم آنلاین – دکتر منیژه کمالی علمداری، چشم دکتر و فلوشیپ استرابیسم (انحرافات چشم)

ویستا

 

اگه می خواین با پزشکان سایت مشورت کنین، اینجا رو کلیک کنین.

واسه شرکت در بحثای انجمن سایت مربوط به بهداشت و سلامت، اینجا رو کلیک کنین. 

 

منبع : tebyan.net

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت

این چربی ها لاغرتان می کنند | چاقی

بادام زمینی، گردو، شکلای جور واجور خشکبار، پاستاها، پنیر، گوشت قرمز و چیزای دیگه ای به جز اینا. میونه تون با این مواد غذایی چطوره؟ به نظرتون به درد لاغری می خورن؟ شایدً اگه به کسی بگید قصد لاغری دارین شما رو از خوردن این مواد غذایی منع می کنه.
وقتی که بدن به اندازه کافی کلسیم داشته باشه راحت تر چربیا رو می سوزوند. به خاطر همین هم مصرف پنیر و ماست بر خلاف باورهای عادی می تونه به کاهش وزن کمک کنه.

بادام زمینی، گردو، شکلای جور واجور خشکبار، پاستاها، پنیر، گوشت قرمز و چیزای دیگه ای به جز اینا. میونه تون با این مواد غذایی چطوره؟ به نظرتون به درد لاغری می خورن؟ شایدً اگه به کسی بگید قصد لاغری دارین شما رو از خوردن این مواد غذایی منع می کنه. اما ما به شما پیشنهاد می کنیم خودتون رو از مصرف این مواد غذایی و هیچ ماده غذایی دیگه محروم نکنین به خاطر اینکه همه اینا جلوی اشتهای زیاد رو می گیرن و باعث چربی سوزی می شن. فقط کافیه اندازه نگه دارین و زیاده روی نکنین. با ما باشین تا بگیم چیجوری می شه از مواد غذایی چاق کننده علیه چاقی استفاده کرد.

دانه ها و مغزهای روغنی : پر از فیبرها

میدونیم که خشکبار پر از چربیه اما چربیای اونا واسه بدن خوبه. بادام زمینی، گردو، بادام، پسته و چیزای دیگه ای به جز اینا پر از پروتئینا و فیبرها هستن که نه فقط جلوی اشتهای زیاد و ریزه خواری رو می گیرن بلکه می تونن اندازه قندخون رو هم ثابت نگه دارن. درسته که این دانه و مغزهای روغنی پرکالری هستن (1 عدد بادام یا بادام زمینی 10 کالری داره) اما با این حال مصرف اونا روش مناسبیه واسه محدود کردن مصرف شکلای جور واجور کیکای شکلاتی و هله هولهای پرکالری دیگه.

به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین مصرف کره بادام زمینی با نون جو خیلی راحت شما رو سیر می کنه و هم یار لاغری حساب می شه. یافته های بعضی از تحقیقات نشون میدن که مصرف این مواد غذایی باعث ایجاد سیری دراز مدت می شه و جلوی ریزه خواریای روزانه رو میگیره.

گوشت قرمز واسه کنترل اشتها

شایدً به شمام پیشنهاد شده اگه قصد لاغری دارین گوشت قرمز رو با احتیاط استفاده کنین. اما این روزا کارشناسان بر این عقیده ان که گوشت قرمز دشمن تناسب اندام نیس. این گوشتا حتی می تونن به لاغری هم کمک کنن. به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین که چربیای اشباع شده در بعضی از قسمتای گوشت گاو خیلی فرقی با گوشت مرغ بدون پوست نداره. باید بدونین که گوشتای قرمز پر از پروتئین هستن و این مواد مغذی به آرومی هضم می شن. به خاطر همین هم جلوی گرسنگی و اشتهای زیاد رو می گیرن. کافیه قسمتای چرب گوشت رو نخورین و از تیکه های کم چرب اون استفاده کنین.

پنیر هم یار لاغری

در بیشتر رژیمای لاغری مصرف اجناس لبنی غدغنه حتی با وجود اینکه پر از کلسیم هستن. اما به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین که بعضی از محققان فکر می کنن حذف اجناس لبنی از رژیم غذایی اشتباه محضه. چون وقتی که بدن به اندازه کافی کلسیم داشته باشه راحت تر چربیا رو می سوزوند. به خاطر همین هم مصرف پنیر و ماست بر خلاف باورهای عادی می تونه به کاهش وزن کمک کنه.

به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین که مصرف مکمل کلسیم به اندازه مصرف مواد غذایی پر از اون موثر نیس. به خاطر همین پیشنهاد می کنیم مصرف اجناس لبنی رو متوقف نکنین و شکلای جور واجور کم چرب اونو دریابید.

تخم مرغ : ضد اشتها

تخم مرغ رو پر از چربی و مخصوصا کلسترول می دونن و به خاطر همین پزشکان مصرف اونو پیشنهاد نمی کنن. اما باید بدونین که این ماده غذایی شامل خواص فوق العاده ایه. به نظر بعضی از محققان مصرف روزانه تخم مرغ نه فقط واسه بزرگ سالان خوبه بلکه می تونه به لاغری کمک کنه. به خاطر اینکه هر یک عدد تخم مرغ فقط 83 کالری داره اما پر از پروتئینه. پروتئینا هم ضداشتها بوده و جلوی گرسنگی زیاد رو می گیرن. در نتیجه شما رو از ریزه خواری، هوس خوردن مواد قندی یا هله هولهای پرکالری دور می کنن. به خاطر همین هم زودتر به هدف اصلی تون یعنی تناسب اندام می رسید.

 

قهوه چربی سوز است

اگه قهوه رو بدون شکر یا خامه بخورین به لاغری و کاهش وزن کمک می کنه. به خاطر اینکه مصرف قهوه تلخ باعث افزایش متابولیسم بدن می شه. حالا خوبیش اینه کافئین موجود در این نوشیدنی ده ها کالری اضافی که وارد بدن شده رو می سوزوند بدون اینکه شما زحمتی واسه اون کشیده باشین.

 

پاستاها واسه سیری دراز مدت

اگه قصد لاغری دارین پاستاها و کلا مواد غذایی شامل نشاسته مانند نون، برنج و چیزای دیگه ای به جز اینا رو از برنامه غذایی تون حذف نکنین. به خاطر اینکه پر از فیبر و قندهای دیرجذب هستن که انرژی زیادی به بدن می رسونن و هم اینکه جلوی اشتهای زیاد و ریزه خواری رو می گیرن. پیشنهاد می کنیم مصرف مواد غذایی تصفیه شده مانند نونای جفت و جور شده از آرد سفید رو کم کنین. به جای اون از نون و پاستاهای جفت و جور شده از آرد سبوس دار استفاده کنین. یادتون باشه که شکلای جور واجور سسای چرب و هم اینکه کره رو هم تا حد امکان محدود کنین.

دو کلمه حرف حساب

اگه رژیم گرفتین هم می تونین از این مواد غذایی که معروفیت بدی در لاغری دارن استفاده کنین به شرط اینکه در مصرف اونا اندازه نگه دارین. یافته های بررسیای جدید نشون میدن که حذف بعضی از خوردنیا الکی س. تنها کاری که باید بکنین کاهش مصرف اوناس. باید بدونین که محرومیت از مصرف این مواد غذایی بیشتر باعث میل زیاد به خوردن می شه اما محدود کردن مصرف اونا بیشتر به نفع تناسب اندامه.

منبع : tebyan.net

جمع آوری سلامت اکاایران

این چربی ها شما را به سرطان مبتلا خواهند کرد!

: شاید چربی رو بشه خوشمزه ترین سمی دونست که که به اختیار خود اونو مصرف می کنیم! چربی یکی از مهم ترین بافتای بدنه و نقشای مختلفی رو هم در متابولیسم بدن اجرا می کنه؛ اما امان از روزی که این چربیا روی هم انباشته شن! چربی و سرطان دو دوست جدا نشدنی هستن که در ادامه شما رو از جزئیات این رابطه آگاه می کنیم. با دکتر سلام همراه باشین.

یافته های یه مطالعه نوین نشون میده که بافت چربی موجب دچار شدن به سرطان در بدن می شه و این تاثیر به نوع چربی و محل قرار گرفتن اون در بدن وابسته.

چاقی در سراسر جهان رو به زیاد شدنه و حالا به عنوان یکی از عوامل اصلی خطرساز واسه دچار شدن به سرطان در نظر گرفته می شه؛ 16 نوع جور واجور سرطان با چاقی رابطه داره. پس شناسایی مکانیزمای خاصی که چاقی رو با دچار شدن به سرطان رابطه میدن، ضرورت دارن.

به گزارش پایگاه اینترنتی یورک الرت،تحقیقات نشون دادن که چربی از چه راه هایی به سرطان زایی کمک می کنه. مثلا خطر بروز التهاب رو که با دچار شدن به سرطان رابطه داره، زیاد می کنه. هم اینکه احتمال میره که چاقی به سوخت و ساز سلولی سرطان وو ترخیص سیستم ایمنی کمک می کنه که همه اونا با رشد و گسترش تومورها رابطه دارن.

از طرف دیگه رابطه بین چاقی و سرطان زایی هم اینکه به کراس تاک(crosstalk) یا روش عکس العمل سلولا در وقتی که یه سیگنال مشابه به وسیله بیشتر از یه راه سیگنالینگ در دو نوع جور واجور سلولی به اشتراک گذاشته می شه، وابسته.

شناسایی روشی که موجب قطع کراس تاک می شن، می تونه به محققان در شناسایی راهکارهای نوین واسه پیشگیری از دچار شدن به سرطان کمک کنه.

محققان دانشگاه یوتا با همکاری محققان دانشگاه نورث کارولینا در این مطالعه با بررسی نشریاتی که از فاصله وقتی ژانویه 1946 تاا مارس 2017 چاپ شده بودن، در جستجوی مطالعاتی برآمدند که تداخل میان بافتای چربی و سرطان زایی رو مورد بررسی قرار داده بودن. اونا در آخر 20 نشریه تحقیقاتی پیدا کردن که بطور خاص به این موضوع پرداخته بودن.

محققان خاطرنشان کردن که این بررسی نگاه عمیق تری به مکانیزمای سرطان زایی داره. مثلا چند مطالعه نشون دادن که سلولای چربی استرومایی (adipose stromal cells)این قدرت رو دارن که به ضایعات سرطانی نفوذ کنن و موجب رشد تومورها شن.

تحقیقات نشون دادن که تعداد این سلولا در بیماران چاق گرفتار به سرطان پروستات و سینه بیشتره.

محققان گفتن: این بررسی هم اینکه نشون داد که بعضی شکلای جور واجور چربی از دید سوخت و سازی فعال ترن و مواد بیشتری ترشح می کنن که به ایجاد و رشد سرطان منجر می شه. سه نوع چربی سفید، قهوه ای و بژ در بدن هست که هر یک کارکرد متفاوتی داره و اندازه تاثیرگذاری اونا بسته به محل قرار گرفتن چربی، فرق داره.

مثلا این بررسی نشون داد که بافت چربی سفید با بروز التهاب رابطه داده شده و در بیماران گرفتار به سرطان سینه با خیلی بد تر شدن این مریضی ربط داره. در این مطالعه هم اینکه اثرات چربی بر سینه، راست روده، مری، اندومتر، پروستات و سرطان گوش ،، حلق و بینی هم موشکافی شد. مثلا محققان توضیح دادن که در سرطان راست روده بافت چربی معمولا در کنار تومورها قرار دارن در حالی که در سرطان سینه بافت چربی یه تیکه از محیط مستقیم میکروسکوپی توموره.

با این حال محققان خاطرنشان کردن که تحقیقات بیشتر واسه آزمایش نقش فاصله بافت در رابطه بین چاقی و سرطان و بررسی روشی واسه نابود کردن روشی که باعث رشد تومور می شن، به درد بخور هستش. اونا خاطر نشون کردن که این مطالعه بر اهمیت حفظ وزن سالم بدن تاکید داره.

اونا ادامه دادن: چربی هم زیر پوست و هم در سطوح عمیق تر در بدن هست طوری که حتی افراد لاغر هم می تونن دور و بر ارگانای داخلی خود، چربی اضافی دارا باشن. از طرف دیگه رژیمای غذایی و ورزش سالم از جمله ورزشای استقامتی واسه ساخت توده عضلاتی بدون چربی می تونن به مقابله با گسترش چربی اضافی کمک کنن.

این مطالعه در مجله Cancer Prevention Researchh منتشر شده.

.

منبع : hidoctor.ir

این چربی ها را حذف نکنید | مجله ادکوان | تغذیه سالم

این موضوع واسه بیشتر افراد پیش میاد که فرد در دوره چربی سوزیه ولی در شرایطی قرار میگیره که مراجعه به باشگاه براش ممکن نیس. بعد وقت غذا خوردن می رسه، از نظر منطقی باید تغذیه خود رو با تمرین تنظیم کنین، چون که در واقع غذا سوخت شما هستش. بدون اینکه تمرین کنین ، رشدی هم دارین، پس چیزی که در اینجور شرایطی مهمه اینه که بیشترین مقدار از حجم عضلات رو خود حفظ کنین.

این چربیا رو حذف نکنین | مجله ادکوان

هر چند اطمینان پیدا کردن از دریافت مقدار پروتئین مشابه قبل، مسئله واضحی به نظر می رسه، اما خیلی از ورزشکاران در اینجور شرایطی تلاش می کنن تا وعده های رژیمی تری داشته باشن و در واقع چربی کمتری دریافت کنن. اما این می تونه راه غلطی باشه!

براساس تحقیق تازه ای در کالج اسپرینگ فیلد که به مقایسه آثار چربی سوزی ، و حفظ عضلات به وسیله رژیمی کم چربی با کربوهیدرات متوسط پرداخته و رژیمای کم کربوهیدرات با چربی متوسط، یافته های جالبی بدست اومده. محققان نه فقط دیدن آدمایی که از وعده های کم کربوهیدرات با مقدار چربی متوسط استفاده می کردن مقدار وزن بیشتری نسبت به کسائی که به وعده های کم چربی با مقدار کربوهیدرات متوسط متکی بودن، از دست دادن، بلکه همزمان ۷۵ در صد عضله بیشتری هم نگهداشتن و در عین حال از سطوح تری گلیسریدهایشان کم شد.

کاربرد عملی :

واسه بهره مندی از امتیازات نامبرده ، در شرایطی که تحت رژیم چربی سوزی هستین ولی امکان تمرین براتون آماده نیس، از رژیمی بهره بگیرین که شامل این نسبت از بزرگ مغذیا باشه: ۱۵% کربوهیدرات ، ۵۵% چربی، ۳۰ درصد پروتئین ، البته باید تلاش کنین تا قسمت بزرگی از چربی دریافتی شما از منابع به درد بخور چربی یعنی چربیای غیر اشباع مخصوصا اسیدهای چرب امگا-۳ مثل روغن ماهی و روغن تخم کتون تامین شه.

.

منبع :

این چربی ها را حذف نکنید | تغذیه سالم

این موضوع واسه بیشتر افراد پیش میاد که فرد در دوره چربی سوزیه ولی در شرایطی قرار میگیره که مراجعه به باشگاه براش ممکن نیس. بعد وقت غذا خوردن می رسه، از نظر منطقی باید تغذیه خود رو با تمرین تنظیم کنین، چون که در واقع غذا سوخت شما هستش. بدون اینکه تمرین کنین ، رشدی هم دارین، پس چیزی که در اینجور شرایطی مهمه اینه که بیشترین مقدار از حجم عضلات رو خود حفظ کنین.

این چربیا رو حذف نکنین

هر چند اطمینان پیدا کردن از دریافت مقدار پروتئین مشابه قبل، مسئله واضحی به نظر می رسه، اما خیلی از ورزشکاران در اینجور شرایطی تلاش می کنن تا وعده های رژیمی تری دارا باشن و در واقع چربی کمتری دریافت کنن. اما این می تونه راه غلطی باشه!

براساس تحقیق تازه ای در کالج اسپرینگ فیلد که به مقایسه آثار چربی سوزی ، و حفظ عضلات به وسیله رژیمی کم چربی با کربوهیدرات متوسط پرداخته و رژیمای کم کربوهیدرات با چربی متوسط، یافته های جالبی بدست اومده. محققان نه فقط دیدن آدمایی که از وعده های کم کربوهیدرات با مقدار چربی متوسط استفاده می کردن مقدار وزن بیشتری نسبت به کسائی که به وعده های کم چربی با مقدار کربوهیدرات متوسط متکی بودن، از دست دادن، بلکه همزمان ۷۵ در صد عضله بیشتری هم نگهداشتن و در عین حال از سطوح تری گلیسریدهایشان کم شد.

کاربرد عملی :

واسه بهره مندی از امتیازات نامبرده ، در شرایطی که تحت رژیم چربی سوزی هستین ولی امکان تمرین براتون آماده نیس، از رژیمی بهره بگیرین که شامل این نسبت از بزرگ مغذیا باشه: ۱۵% کربوهیدرات ، ۵۵% چربی، ۳۰ درصد پروتئین ، البته باید تلاش کنین تا قسمت بزرگی از چربی دریافتی شما از منابع به درد بخور چربی یعنی چربیای غیر اشباع مخصوصا اسیدهای چرب امگا-۳ مثل روغن ماهی و روغن تخم کتون تامین شه.

.

منبع :

این چربی ها به لاغری کمک می کنند | تغذیه سالم

کارشناسان فکر می کنن که واسه رسیدن به وزن ایده آل باید رژیم غذایی مناسب و جنب و جوش بدنی رو در اولویت قرار داد.

تحقیقات انجام شده در انگلستان نشون میده  اسیدهای چرب امگا 3، با تقویت اثر لپتین (هورمون سیری) و در نتیجه فرستادن پیام سیری به مغز، اشتهای بیشتر از اندازه رو کنترل کرده و نقش موثری در کاهش وزن دارن. البته کارشناسان فکر می کنن که واسه رسیدن به وزن ایده آل باید رژیم غذایی مناسب و جنب و جوش بدنی رو در اولویت قرار داد.
 
تحقیقات زیاد ثابت کردن که این اسیدهای چرب در ارتقای سلامت عمومی بدن، پیشگیری از بیماریای قلبی– عروقی، بهبود کارکرد مغز، تقویت حافظه و پیشگیری از فراموشی و افسردگی نقش مهمی اجرا می کنن.

ماهیای چرب مانند سالمون، هم اینکه گردو و تخم کتون از منابع غنی امگا-3 هستن.

منبع : seemorgh.com

این چربی سوزترین نوشیدنی های دنیا را قبل از خواب شبانه مصرف کنید | تغذیه سالم

این چربی سوزترین نوشیدنیای دنیا رو قبل از خواب شبونه استفاده کنین

هیچی چیزی بدتر از یه شب وول خوردن در تختخواب و بیخوابی نیس. بریجیت مورفی، RDN در مرکز پزشکی لانگون در دانشگاه نیویورک میگه که خواب بد به شکل پیچیده ای با زیاد شدن وزن، سطوح هورمونی ناجور، هله هوله خوردن در روز بعد و مشکلات قند خون و انسولین ربط داره. واسه داشتن یه خواب با کیفیت، شما باید مراقب نوشیدنیایی که قبل از خواب می خورید هم باشین.

این چربی سوزترین نوشیدنیای دنیا رو قبل از خواب شبونه استفاده کنین

نوشیدنی

قبل از خواب چه نوشیدنی بخورین

در حالیکه شاید میدونید مصرف کافئین و قند نزدیک به زمان خواب می تونه در خوابتون مشکل بسازه اما مواد مغذی دیگری هستن که در واقع می تونن به شما کمک کنن عضله بسازین، ثبات قند خونتون رو بهتر کنین و چربی بسوزونین.

اینجا 5 نوشیدنی معرفی می کنیم که اگه به دنبال کاهش وزن هستین، بهتره قبل از خواب امتحانشان کنین.

شیر

مورفی میگه که یه لیوان شیر(گرم یا سرد)، به لطف دوز مناسبی از تریپتوفان و کلسیم می تونه به شما کمک کنه بهتر بخوابین و خواب بیشتر به معنی اون هستش که هوسای غذایی تون در روز بعد (که مانع اهداف کاهش وزنتون می شن) کمتر می شن. با در نظر گرفتن تحقیقی از Medicine and Science in Sports and Exercise، واسه خانمهایی که به باشگاه می رن (مثلا، شما!)، پروتئین کازئین شیر، کنه هضمه که می تونه به شما کمک کنه در تموم طول شب عضله بسازین. نتیجه، یه متابولیسم سریعتر و کاهش وزن آسانتره.

آب انگور

مورفی میگه که ما بیشتر نوشیدن آب میوه رو پیشنهاد نمی کنیم اما یه لیوان کوچیک آب انگور 100% خالص قبل از خواب ممکنه به شما کمک کنه بخوابین و در بین خواب، چربی بسوزونین. پژوهشی که در Cell Reports منتشر شد، نشون میده که ترشح انسولین در شب (به وجود اومده به وسیله مصرف کربوهیدراتهای ساده مانند آب میوه) ریتم شبانه روزی بدن رو تنظیم می کنه. و مطالعه سال 2015 مجله بین المللی چاقی دریافت که رسوراتول (یه آنتی اکسیدان موجود در انگور) چربی سفید ذخیره کننده کالری رو به چربی قهوه ای کالری سوز تبدیل می کنه. یه تیر و دو نشون!

چای بابونه

یه لیوان داغ از این چای خواب آور، سطوح گلیسین بدن شما (یه انتقال دهنده عصبی که اعصاب شما رو آروم کرده و مانند یه آرامبخش ناچیز عمل می کنه) زیاد می کنه. یکی دیگه از ویژگیهای خوب بابونه: درجه گرما مرکز بدن شما رو زیاد می کنه، بطوریکه سیستم شما با خنک کردن خودش عکس العمل نشون داده و باعث می شه بخواب برید. مورفی میگه: علاوه بر این، بابونه با کنترل قند خون و کاهش وزن در رابطه دونسته شده. فقط مطمئن شید هر چایی که قبل از خواب می خورین، بدون کافئینه و از چایای سم زدا دوری کنین.

کفیر

این نوشیدنی پر از پروبیوتیک که از شیر تخمیر شده جفت و جور می شه، روی میکروبیوم روده شما کار کرده و سطوح باکتریهای سالم رو زیاد می کنه، باعث هضم مناسب شده و به شما کمک می کنه ویتامینا و مواد معدنی رو بطور موثرتری جذب کنین. تحقیقی که در مجله طب ورزشی بریتانیا منتشر شد هم نوشیدنیای ماست مانند رو با بهبود خواب و کارکرد ورزشی بهتر، در رابطه دونسته.

شیک پروتئین سویا

سویا در فرم پودر پروتئین یا شیر، پر از اسید آمینه تریپتوفانه. و این به چه دلیل مهمه؟ مورفی میگه با در نظر گرفتن تحقیقی از دانشگاه بیرمنگام، تریپتوفان می تونه با عمل کردن به عنوان یه پیش ماده واسه تولید ملانین خواب آور، کیفیت خواب رو بهتر کنه. اون خاطر نشون می کنه که تریپتوفان علاوه بر کمک به شما واسه بخواب رفتن، سطوح کورتیزول رو واسه کمک به مقابله با چربی شکم کم می کنه.

اون میگه که واسه بهره مندی از امتیازات بیشتر، مقداری ماست یونانی در شیک پروتئین تون بریزین. اون، مقدار زیادی پروتئین کازئین واسه عضلات شما جفت و جور می کنه و باعث ریکاوری بهتر پس از تمرین می شه./ فیتنس مگزین

.

منبع :

این چربی سوزترین نوشیدنی های دنیا را قبل از خواب شبانه مصرف کنید

: این نوشیدنیا رو قبل از خواب بخورین تا وزن کم کنین !

هیچی چیزی بدتر از یه شب وول خوردن در تختخواب و بیخوابی نیس. بریجیت مورفی، RDN در مرکز پزشکی لانگون در دانشگاه نیویورک میگه که خواب بد به شکل پیچیده ای با زیاد شدن وزن، سطوح هورمونی ناجور، هله هوله خوردن در روز بعد و مشکلات قند خون و انسولین ربط داره. واسه داشتن یه خواب با کیفیت، شما باید مراقب نوشیدنیایی که قبل از خواب می خورید هم باشین.

: این چربی سوزترین نوشیدنیای دنیا رو قبل از خواب شبونه استفاده کنین

نوشیدنی

قبل از خواب چه نوشیدنی بخورین

در حالیکه شاید میدونید مصرف کافئین و قند تقریبا زمان خواب می تونه در خوابتون مشکل بسازه اما مواد مغذی دیگری هستن که در واقع می تونن به شما کمک کنن عضله بسازین، ثبات قند خونتون رو بهتر کنین و چربی بسوزونین.

اینجا 5 نوشیدنی معرفی می کنیم که اگه به دنبال کاهش وزن هستین، بهتره قبل از خواب امتحانشان کنین.

شیر

مورفی میگه که یه لیوان شیر(گرم یا سرد)، به لطف دوز مناسبی از تریپتوفان و کلسیم می تونه به شما کمک کنه بهتر بخوابین و خواب بیشتر به معنی اون هستش که هوسای غذایی تون در روز بعد (که مانع اهداف کاهش وزنتون می شن) کمتر می شن. با در نظر گرفتن تحقیقی از Medicine and Science in Sports and Exercise، واسه خانمهایی که به باشگاه می رن (مثلا، شما!)، پروتئین کازئین شیر، کنه هضمه که می تونه به شما کمک کنه در تموم طول شب عضله بسازین. نتیجه، یه متابولیسم سریعتر و کاهش وزن آسانتره.

آب انگور

مورفی میگه که ما بیشتر نوشیدن آب میوه رو پیشنهاد نمی کنیم اما یه لیوان کوچیک آب انگور 100% خالص قبل از خواب ممکنه به شما کمک کنه بخوابین و در بین خواب، چربی بسوزونین. پژوهشی که در Cell Reports منتشر شد، نشون میده که ترشح انسولین در شب (به وجود اومده به وسیله مصرف کربوهیدراتهای ساده مانند آب میوه) ریتم شبانه روزی بدن رو تنظیم می کنه. و مطالعه سال 2015 مجله بین المللی چاقی دریافت که رسوراتول (یه آنتی اکسیدان موجود در انگور) چربی سفید ذخیره کننده کالری رو به چربی قهوه ای کالری سوز تبدیل می کنه. یه تیر و دو نشون!

چای بابونه

یه لیوان داغ از این چای خواب آور، سطوح گلیسین بدن شما (یه انتقال دهنده عصبی که اعصاب شما رو آروم کرده و مانند یه آرامبخش ناچیز عمل می کنه) زیاد می کنه. یکی دیگه از ویژگیهای خوب بابونه: درجه گرما مرکز بدن شما رو زیاد می کنه، بطوریکه سیستم شما با خنک کردن خودش عکس العمل نشون داده و باعث می شه بخواب برید. مورفی میگه: علاوه بر این، بابونه با کنترل قند خون و کاهش وزن در رابطه دونسته شده. فقط مطمئن شید هر چایی که قبل از خواب می خورین، بدون کافئینه و از چایای سم زدا دوری کنین.

کفیر

این نوشیدنی پر از پروبیوتیک که از شیر تخمیر شده جفت و جور می شه، روی میکروبیوم روده شما کار کرده و سطوح باکتریهای سالم رو زیاد می کنه، باعث هضم مناسب شده و به شما کمک می کنه ویتامینا و مواد معدنی رو بطور موثرتری جذب کنین. تحقیقی که در مجله طب ورزشی بریتانیا منتشر شد هم نوشیدنیای ماست مانند رو با بهبود خواب و کارکرد ورزشی بهتر، در رابطه دونسته.

شیک پروتئین سویا

سویا در فرم پودر پروتئین یا شیر، پر از اسید آمینه تریپتوفانه. و این به چه دلیل مهمه؟ مورفی میگه با در نظر گرفتن تحقیقی از دانشگاه بیرمنگام، تریپتوفان می تونه با عمل کردن به عنوان یه پیش ماده واسه تولید ملانین خواب آور، کیفیت خواب رو بهتر کنه. اون خاطر نشون می کنه که تریپتوفان علاوه بر کمک به شما واسه بخواب رفتن، سطوح کورتیزول رو واسه کمک به مقابله با چربی شکم کم می کنه.

اون میگه که واسه بهره مندی از امتیازات بیشتر، مقداری ماست یونانی در شیک پروتئین تون بریزین. اون، مقدار زیادی پروتئین کازئین واسه عضلات شما جفت و جور می کنه و باعث ریکاوری بهتر پس از تمرین می شه./ فیتنس مگزین

.

منبع :